Ons land wordt gegijzeld door de PCR test

Update 3 november zie onderaan

26 oktober 2020

Het hele Coronadebat staat of valt bij het gebruik van de PCR test

Alle alarmerende cijfers die we dagelijks horen berusten op deze test.
Alle maatregelen die momenteel uitgevaardigd worden, berusten op resultaten en interpretaties van deze test, die als hoofdparameter gebruikt wordt om de coronacrisis te volgen. De isolatiemaatregelen/werkverbod, de contact tracing bij gezonde personen, de maskerplicht voor gezonde personen, de verplichte test na terugkomen van een “rode zone”, het sluiten van de horeca…

Hier hebben wij ernstige vraagtekens bij.

 1. Deze test is er met een spoedprocedure doorgejaagd en werd nooit ernstig zelf getest op zijn vermogen te meten wat hij dient te meten. Er is geen gouden standaard om de testresultaten mee te vergelijken. 1
 2. De maker Kary Mullis waarschuwde uitdrukkelijk dat de ‘polymerase chain reaction’ (PCR)  test bedoeld was voor research en niet voor diagnostiek. 1 2
 3. De PCR test is een uiterst aspecifieke test die erg veel vals-positieven kan opleveren (tot 90 %) 3
 4. De PCR- test werkt met cycli van amplificatie van genetisch materiaal – een stukje virusgenoom wordt telkens vergroot. Elke verontreiniging (vb. andere virussen, debris van oud virusgenoom) kan mogelijks vals positief testen.2  Virusfragmenten die overblijven na een doorgemaakte infectie blijken nog wekenlang in het lichaam aantoonbaar. 2 3 Bij een gezonde persoon die positief test, worden mogelijks deze oude virusfragmenten van een doorgemaakte infectie gemeten. 4
 5. Het aantal amplificatiecycli wordt de CT (cycle threshold) waarde genoemd. Er wordt in principe aanbevolen om die onder 24 te houden. 11 Waarden tussen 24 – 35 worden gezien als grijs gebied.Hierboven stijgt de kans op vals-positieven sterk.  In vele labo’s wordt het staal echter tot 37 à 40 (of meer) maal geamplificeerd. 6 7  Van 11 Belgische labo’s weten we zelfs niet welke CT- waardes gebruikt worden.5
 6. Als de test bij iemand positief is, betekent dit dus niet dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is of ziek gaat worden.

We kunnen positieve testen bij gezonde mensen dus niet gelijkstellen aan besmettingen.

Toch horen we deze gelijkstelling heel de tijd in de media. Nooit tevoren werd een epidemie beoordeeld op het testen van gezonde personen. Gezonde mensen testen is onwetenschappelijk en een immense verspilling van geld. Het leert ons niets.

We kunnen ook bij zieken positieve testen niet automatisch gelijkstellen aan besmetting met het coronavirus.

 • Er is bij het gebruik van de test interferentie met vele andere virussen mogelijk (vals positieven). Bij een ziek persoon die positief test, betreft het dus mogelijks een infectie met een ander virus dan het coronavirus. 2
 • Zieke personen worden op dit moment meestal enkel op corona getest en niet op andere virussen. Onderzoek wijst uit dat zowel zieken als gezonde personen vaak een mix van virussen in zich dragen. Het testen van zieken met ILI (influenza like illness) gebeurt dus ideaal met een “ respiratory viral panel test “(vaak gebruikt in de pediatrie), die een gans aantal virussen tegelijk opspoort.

Besluit: We kunnen dus geen enkele diagnostische gevolgtrekking maken uit een positieve PCR-test. Dat is exact waar de uitvinder ons voor waarschuwde: de test zelf is niet geschikt voor diagnostiek.

Het volstrekt onterechte gebruik van de PCR test leidt tot de conclusie dat er een 2e golf zou zijn.

Als we deze test NIET zouden gebruiken, hoe zouden we dan besluiten tot een tweede golf?

Laten we gewoon ons gezond verstand gebruiken : kijken naar zieken, hospitalisaties en overlijdens.

 De zogezegde tweede golf en alle maatregelen zijn gebaseerd op 3 pijlers

 1. toegenomen positieve testen: de PCR test is NIET diagnostisch en zegt niets over besmettelijkheid en/of actieve infectie.1 2 8 11 Sciensano en het RIVM geven dit toe.5
 2. De sterftecijfers
  • De sterftecijfers die we waarnemen, zouden sterk moeten verhogen in vergelijking met de sterftecijfers van de vorige jaren in dezelfde periode. Dit noemen we de “oversterfte”.
   Behalve een kleine piek tijdens de hittegolf in augustus is er sinds maart – april GEEN OVERSTERFTE in vergelijking met vorige jaren (De Tijd 22 oktober 2020)

Oversterfte in België

Oversterfte in Europa

Er was dus wel degelijk een oversterfte te zien in de maanden maart en april en een kleine piek tijdens de hittegolf in augustus. Maar nadien niet meer (gegevens tot en met week 40).

  • Infection fatality rate

Een nieuw rapport van de WHO, ingediend op 13 mei en gepubliceerd op 14 oktober, toont aan dat de gemiddelde infection fatality rate van covid-19 0.23% bedraagt, dit in tegenstelling tot de 3.4% die in maart gerapporteerd werd.9

 1. De hospitalisaties zouden sterk moeten toenemen. Ook hier dienen we een vergelijking te maken met vorige jaren – is wat we zien normaal en te verwachten?

Elk najaar zien we een cyclisch weerkerende griep-infectiegolf waarbij meer mensen -vooral ouderen – gehospitaliseerd worden. In zo’n golf  zien we dan een mix van griepvirussen die zich in een curve opvolgen: eerst de rhinovirussen, dan de influenza A en B virussen, gevolgd door de coronavirussen. Op dit moment worden mensen bijna uitsluitend op corona getest.

Zijn er op dit ogenblik meer hospitalisaties dan de vorige jaren?

De voorbije jaren heeft het Sentinel Surveillance Network waardevolle informatie geleverd over influenza, influenza like illness (ILI) en severe acute respiratory illness (SARI). Sentinel Surveillance lijkt op dit moment de enige betrouwbare databron, die door vele landen en België goedgekeurd werd en consequent wordt gebruikt voor hun eigen bronmateriaal.

Ter vergelijking: op 24 oktober 2020 zijn de cijfers van het coronavirus in België:

287700 gevallen                      25448 hospitalisaties                           doden 10658

Op dit moment, wat zeer ongebruikelijk is, zijn er geen data beschikbaar over het aantal influenzagevallen, hoewel de WHO rapporten een ongebruikelijk laag aantal influenzagevallen suggereren (ook hier zijn de bijzonderheden niet beschikbaar).

Bovendien heeft Sciensano toch wel enkele serieuze rekenfouten gemaakt de voorbije weken. Op 4 weken tijd komen er 1280 bedden uit het niets ( berekening zie onderaan). Sciensano weigert de data per ziekenhuis openbaar te maken. 10

De buitenproportionele maatregelen die nu getroffen worden, zijn niet ondersteund door de objectieve feiten en geven immense collaterale schade.

Herberekening cijfers Sciensano

Even een korte herberekening van de door Sciensano gerapporteerde cijfers…. Neem gerust uw zakrekenmachientje erbij om dit na te rekenen.

Zondag 27 september 654 ziekenhuisbedden ingenomen
Zondag 4 oktober 866 ziekenhuisbedden ingenomen, dus + 212 bedden
Maar: tussen 28 september en 4 oktober werden 541 door het labo bevestigde covid 19- gevallen opgenomen en 404 verlieten het ziekenhuis, dus + 137
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20201005%20-%20NL.pdf
212 – 137 = 75!
75 nieuwe bedden verschijnen zomaar uit het niets

Laten we dit nog eens opnieuw doen:

Zondag 4 oktober 866 ziekenhuisbedden ingenomen
Zondag 11 oktober 1329 ziekenhuisbedden ingenomen, dus + 463 bedden.
Maar: tussen 5 oktober en 11 oktober werden 879 nieuwe door het labo bevestigde covid 19-gevallen opgenomen en 586 verlieten het ziekenhuis, dus + 293
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20201012%20-%20NL.pdf
463 – 293 = 170!
170 extra bedden verschijnen zomaar uit het niets

Zondag 11 oktober: 1331 ziekenhuisbedden ingenomen (+2)
Zondag 18 oktober: 2485 ziekenhuisbedden ingenomen, dus + 1154 bedden
Maar: tussen 12 oktober en 18 oktober werden 1763 nieuwe door het labo bevestigde covid 19-gevallen opgenomen en 885 verlieten het ziekenhuis, dus + 878
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20201019%20-%20NL.pdf
1154 – 878 = 276!
276 extra bedden verschijnen zomaar uit het niets

Zondag 18 oktober: 2497 ziekenhuisbedden ingenomen (+12)
Zondag 25 oktober: 4827 ziekenhuisbedden ingenomen, dus + 2330 bedden
Maar: tussen 19 oktober en 25 oktober werden 3275 nieuwe door het labo bevestigde covid 19-gevallen opgenomen en 1704 verlieten het ziekenhuis, dus + 1571
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20201026%20-%20NL.pdf 
(26 oktober)
2330 – 1571 = 759!
759 extra bedden verschijnen zomaar uit het niets

Dus op 4 weken tijd komen er zomaar 1280 bedden uit het niets bij!


Update 2e golf (3 november 2020)

Oversterfte
Tot week 43 GEEN oversterfte in september en oktober 2020 – zie pagina 13
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/SiteAssets/Pages/Influenza/Influenza_2020_43.pdf

De virusreplicatiesnelheid (Rt) is gestagneerd rond 10 oktober en dalende sinds 23 oktober
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html

Herberekening cijfers Sciensano – aanvulling
Zondag 25 oktober: 4825 ziekenhuisbedden ingenomen (-2)
Zondag 1 novemberr: 6823 ziekenhuisbedden ingenomen, dus + 1998 bedden
Maar: tussen 26 oktober en 1 november werden 4591 nieuwe door het labo bevestigde covid 19-gevallen opgenomen en 2953 verlieten het ziekenhuis, dus + 1638
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20201102%20-%20NL.pdf
1998 – 1638 = 360
360 extra bedden verschijnen zomaar uit het niets

Dus op 5 weken tijd komen er zomaar 1640 bedden uit het niets bij!

Scroll naar top