Artsen komen massaal naar buiten en vragen herevaluatie van de coronamaatregelen

Wereldwijd zien we een massieve desinformatiecampagne op de mainstream media, die alle principes van een democratische rechtsstaat opzij zet.
Terwijl collega’s artsen massaal naar buiten treden met andere standpunten, halen deze door nooit geziene censuur amper het nieuws.
Info van andersdenkende experten en professionals zijn op dit ogenblik bijna uitsluitend te vinden via gericht zoeken op internet of op alternatieve nieuwsbronnen, maar niet in de gewone media.

Europa

België
Een Belgisch initiatief, ondertekend door al meer dan 1000 artsen en gezondheidsprofessionals (3 september 2020)
http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/?fbclid=IwAR2bJAAShAlIidjnRQPyVSoZbk1Uj-FTHAthL77hKX_Oo8aMLN3V6DdwAac

Een open brief op initiatief van een groep van artsen van de Cliniques Universitaires St-Luc, UCLouvain, die door iedereen kan ondertekend worden.
https://belgiumbeyondcovid.be/

Duitsland
Een internationale groep artsen is een buitenparlementair onderzoek gestart naar de “overdreven en onderdrukkende corona-maatregelen”, met de bedoeling wereldwijd politiekers en wetenschappers te ondervragen.
https://acu2020.org/

Artsen vragen in een open brief een einde te maken aan de Covid-angstmachine.
https://www.frontnieuws.com/duitse-artsen-brief-aan-bondskanselier-merkel-maak-een-einde-aan-de-covid-angstmachine/ 

Frankrijk

Collectif Laissons Les Médecins Prescrire
Een publiek decreet van 26 maart verbood het aan huisartsen HCQ in Frankrijk voor te schrijven.
Deze website verdedigt keuzevrijheid van arts/therapie voor de patiënt en vrijheid van voorschriiven voor de arts.
https://stopcovid19.today/
Twitter: @laissonslespre1
https://manifestes-libertes.org/

Collectif Santé en Danger
Dit collectief, gestart op initiatief van een reanimatiearts, verenigt meer dan 150.000 artsen en medische zorgprofessionals. Het collectief benadrukt de disfuncties die verband houden met de overbelasting tgv Covid en ijvert voor een herziening van het gezondheidsbeleid in Frankrijk.
https://www.facebook.com/groups/287566348977590/

Association BonSens
Deze vereniging werd begin oktober opgericht door artsen en onderzoekers en heeft als doel een debat te creëren rond 4 thema’s: gezondheid van de burgers, maatschappelijke gezondheid, gezondheid van de planeet, gezondheid van het bedrijfsleven.
https://bonsens.org

Ierland
Open letter to a Taoiseach & Minister for Health

Italië
https://ippocrateorg.org/en
Aangesloten Italiaanse artsen passen een early-treatment protocol toe met excellente resultaten.

Nederland

Artsen en gezondheidsprofessionals die via een open debat tot een ander Coronabeleid willen komen komen.
https://artsencollectief.nl/

Artsen voor waarheid ijvert om waarheid en ethiek terug binnen de geneeskunde te brengen.
Ze vragen een herstel van de legale gronden betreffende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de keuze tot al dan niet handelen, op basis van transparante en eerlijke voorlichting (gebaseerd op eerlijke, objectieve en niet-gemanipuleerde wetenschap) aan de patiënt en arts.

Het is mogelijk voor iedereen deel te nemen aan een aansprakelijkheidsstelling aan allen die zich politiek of ambtelijk schuldig maken aan medewerking aan misdaden tegen de mensheid.
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

In Nederland hebben collega’s zich verenigd en een brandbrief opgesteld gericht naar collega’s en de regering, waarin een pleidooi wordt gehouden voor proportionele maatregelen. Deze brief heeft als doel een open en oprecht debat te stimuleren over de aanpak van de covid-19 uitbraak en werd door meer dan 800 artsen getekend. De petitie is ondertussen stopgezet.
https://opendebat.info/

Wat scherper geformuleerd, een brandbrief opgesteld door artsen en hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg GGZ, reeds meer dan 2500 keer door zorgprofessionals ondertekend.
https://brandbriefggz.nl/

Spanje
Een openbare persconferentie van Doctors for Truth in Madrid, bijgewoond door een 400-tal artsen en wetenschappers “A world dictatorship with a sanitary excuse”
https://niburu.co/gezondheid/15385-artsen-komen-massaal-met-coronawaarheid-naar-buiten

Tjechië
Tsjechisch initiatief dat uitgaat van artsen en academici, die een oproep doen om de restrictieve maatregelen te beperken, omdat er vanuit medisch standpunt geen reden toe is.
Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Amerika

Verenigde Staten
In de VS hebben een groep artsen in het veld, die dagelijks patiënten zien, zich verenigd in America’s Frontline Doctors en gaven een persconferentie die ondertussen al miljoenen keren werd bekeken. Een must see.
https://americasfrontlinedoctorsummit.com/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/

Brazilië
Een reflectie over gebruik van wetenschappelijke studies door een groep Braziliaanse wetenschappers en academici met als boegbeeld Prof Eberlein die meer dan 1000 wetenschappelijke studies op zijn naam heeft.
Er bestaat geen consensuswetenschap – veel studies spreken elkaar tegen. Absolute uitspraken doen is in echte wetenschap niet mogelijk.
Basiscriterium blijkt steeds onafhankelijkheid en onkreukbaarheid van de onderzoekers te zijn.
Prof Eberlein belicht de fraude rond de studies die HCQ afkraakten – en pleit voor een vrijheid van therapie als uit de klinische ervaring duidelijk gunstige resultaten tevoorschijn komen.
https://conexaopolitica.com.br/ultimas/brazilian-scientists-and-academics-write-an-open-letter-on-the-science-of-the-coronavirus-pandemic/

Australië
Meer dan 500 artsen tekenden in Australië een brief gericht aan de regering waar hun grote bezorgdheid uitgedrukt wordt over de schadelijke effecten die de lockdownmaatregelen hebben op de bevolking van Victoria. De regering heeft hier tot op heden niet op gereageerd.
https://www.coviddoctorsnetwork.com/

Internationaal

Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
Urgente open brief van Topartsen en -wetenschappers naar de European Medicine Agency en de top van de Europese Commissie betreffende Covid 19 Vaccin veiligheid.
Vele bijwerkingen bij o a tevoren gezonde jonge volwassenen vragen een onmiddellijke stop massale toediening vaccins en verdere doorgedreven onderzoek naar de veiligheid.
De vroegtijdig toegediende geneesmiddelenvergunning was voorbarig en roekeloos.
Hierop is de code van Neurenberg voor “medische experimenten op mensen” van toepassing.
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595 – 28 feb 2021

Het European Medicine Agency wordt beschuldigd van het minimaliseren van Covid 19 vaccin gevaren in een tweede brief.
De levensbedreigende gevallen van Centrale Veneuze Thrombose eisen een onmiddellijk stopzetten van dit medische experiment – 1 april 2021

International Free Choice
Dit initiatief van o.a. Luc Montagnier, nobelprijswinnaar voor de Geneeskunde, en Robert F. Kennedy, advocaat, kaart de vele inconsistenties rond het coronabeleid aan en is gericht aan de voorzitters van de WHO, de Europese commissie en het Europees parlement.
https://www.internationalfreechoice.com/

Great Barrington Declaration and petition
Een breed gedragen initiatief dat een “Focused Protection” aanpak aanbeveelt. Hier focust het preventiebeleid zich enkel op de echte risicogroepen en keert de rest van de gezonde populatie terug naar normaal.
https://gbdeclaration.org/

World Doctors Alliance
Dokters en gezondheidsprofesionals van over de hele wereld verenigen zich om hun ervaringen te delen en zo de lockdowns en schadelijke gerelateerde Covid-19 maatregelen te beëindigen. Ze pleiten voor een herstel van de universele gezondheidsbepalingen met psychologisch en fysiek welzijn voor de hele mensheid.
Ze stelden een open brief op, gericht naar de Britse regering, de regeringen van de gehele wereld en alle wereldburgers.
www.worlddoctorsalliance.com

Scroll naar top