Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.

Wij, artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.
Wij roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren bij de besluitvorming rond en de verplichte implementatie van de coronamaatregelen.
We vragen hier een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.
Na de aanvankelijke paniek rond covid-19 laten de objectieve feiten nu een heel ander beeld zien – er is geen medische grond meer die nog enig noodbeleid rechtvaardigt. Het huidige crisisbeheer is totaal disproportioneel geworden en richt meer schade aan dan het goed doet.
We pleiten voor een beëindiging van alle maatregelen en vragen een onmiddellijk herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en van al onze burgerlijke vrijheden.

Ondertekend door 762 artsen
Ondertekend door 2932 medisch geschoolde gezondheidsprofessionals
Ondertekend door 22759 burgers

Onderteken de open brief

Scroll naar boven